Tham quan nhà máy

LINGCHEN-factory

Nhà máy LINGCHEN

Showroom

Phòng trưng bày

Production-Area-1

Khu vực sản xuất-1

Production-Area-2

Khu vực sản xuất-2

Production-Area-3

Khu vực sản xuất-3

Production-Area-4

Khu vực sản xuất-4

Inspection-Area

Khu vực kiểm tra

Packing-Area

Khu vực đóng gói